Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Dominujace Systemy.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony dominujacesystemy.pl

Sklep internetowy Dominujące Systemy.pl, dostępny pod adresem www.dominujacesystemy.pl, prowadzony jest przez Dominujące Systemy Krzysztof Surowiec z siedzibą w Mokronosie Górnym (55-080) przy ulicy Pogodnej 2, NIP 616-138-16-60, REGON 020849234.

 

1. Administrator

 

1.1 Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Dominujące Systemy.pl w związku z zakupami są Dominujące Systemy Krzysztof Surowiec z siedzibą w Kątach Wrocławskich (ul. Pogodna 2, 55-080 Mokronos Górny). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

 

2. Gromadzone dane

 

2.1 Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter.

2.2 Sklep internetowy działający pod adresem www.dominujacesystemy.pl wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania z serwisu. Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie służą do: zapisywania informacji na temat sesji klienta i jej utrzymywania – po zalogowaniu się na naszej stronie klient nie musi na każdej z podstron sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła; tworzenia statystyk ostatnio oglądanych produktów; tworzenia statystyk związanych z oddawaniem głosu w przeprowadzanych ankietach; zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Każdy klient w dowolnym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies.

2.3 Firma Dominujące Systemy Krzysztof Surowiec na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz osoby korzystającej z serwisu oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce home.pl S.A. w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem sklepu www.dominujacesystemy.pl. Przekazanie danych Klienta spółce home.pl S.A. w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Klienta w trakcie procesu Rejestracji. Przekazanie danych osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu, następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z serwisu przez daną osobę.

 

3. Cele przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1 Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2 Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3 Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora, Dominujące Systemy Krzysztof Surowiec– aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 

4.1 Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2 Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera i informacji handlowych.

4.3 W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@dominujacesystemy.pl, tel.: (+48) 692 800 500. Zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze i informacji handlowej. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

5.1 Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2 Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.3 Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 

6. Zabezpieczenie Danych

 

6.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2 Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

7. Klauzula informacyjna RODO dot. wystawiania faktur

 

7.1 Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.2 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

7.3 Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.

 7.4 Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.

 

8. Pozostałe postanowienia

 

8.1 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8.2 Firma Dominujące Systemy kontaktuje się z klientem za pomocą powszechnie dostępnych środków komunikacji: telefon, email lub za pomocą tradycyjnej poczty. Do kontaktu z klientem wykorzystywane są dane kontaktowe dobrowolnie przekazane przez klienta w momencie złożenia zamówienia w sklepie internetowym bądź wysłania zapytania.

8.3 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis dominujacesystemy.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

Odkurzacz centralny czy robot sprzątający ?

Dystrybucja

BROSZURA

Drainvac G2 700AirWatt

KRD

Do suchych i mokrych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl